Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Prefata Dana Jebelean

Prefața cărții, scrisă de prof. Dana-Marciana JEBELEAN

Astăzi, Teodor Bucurescu ar afirma cu certitudine "nu una, ci patru comori", alături de cele enumerate în prefața cărții, Liceul teoretic din Sânnicolau-Mare și-a câștigat acest loc. De la înființarea sa în anul 1955, schimbând denumiri și localuri, liceul teoretic este responsabil de cultivarea unei înalte ținute intelectuale și morale pentru elevii săi.

Suntem în fața unei cărți scrise de un om a cărui viață a fost strâns legată de evoluția liceului, care a trăit ca elev, ulterior profesor, culminând cu statutul de director, toate evenimentele majore prin care această instituție a trecut. Suntem în fața unei cărți scrise de un profesor de matematică. În mod evident, va fi presărată cu multiple cifre, date statistice, toate evenimentele sunt privite și interpretate din punctul de vedere al realistului Ioan Jebelean.

Se spune că este o onoare să te întorci ca profesor în liceul în care ai fost elev. Într-adevăr, este unul dintre cele mai înălțătoare simțăminte pe care un profesor le-ar putea trăi. De asemenea, este o mare responsabilitate, aceea de a face față reputației profesorilor care au fost, de a face cinste unui liceu cu prestigiu, de a transmite generațiilor următoare o manieră corectă și cinstită de gândire și simțire, de a fi model pentru cei care din bănci te privesc cu ochi pătrunzători oră de oră. Îi mulțumesc tatălui meu pentru că a știut să îmi arate în mult prea scurta perioadă de timp petrecută alături de el în liceul teoretic din Sânnicolau-Mare, ca de la profesor la profesor, importanța de a fi perceput corect de către elevi, pentru că mi-a ghidat primii pași spre catedră, pentru că mi-a dăruit o parte din cunoștințele sale de matematică fiind profesorul meu de matematică în liceu, pentru sfaturile sale din domeniul pedagogiei și metodicii, pentru că mi-a fost alături întotdeauna, pentru că mi-a creat imaginea profesorului la care să mă raportez pe viitor.

Finalizarea monografiei Liceului Teoretic Sânnicolau-Mare mi-a revenit mie. În primul rând pentru a împlini un vis al elevului, profesorului, directorului, tatălui, Ioan Jebelean, în al doilea rând, se impunea ca datorie de suflet la aniversarea a 50 de ani de existență a liceului care mi-a format personalitatea.

Mulțumiri se impun pentru d-na prof. Daniela Bociat, mi-a fost alături în cele mai grele momente, este direct răspunzătoare de faptul că această carte a văzut lumina tiparului, d-nei prof. Maria Mircsov pentru spiritul de organizator exemplar, pentru sfaturile sale, d-nei Veronica Anton, d-nei Adriana Epure, d-nei Mihaela Buzaș pentru ajutorul dat tatălui meu în culegerea informațiilor din arhiva liceului.

Print Email

Prefata Savu Voichita

Prefața cărții, scrisă de profesorul Savu VOICHIȚĂ

 Există între cele făcute de om obiceiul de a privi în urmă în încercarea de a-și da seama de ceea ce a realizat, bune și rele, într-o perioadă a devenirii sale.

Actul în sine dobândește o însemnătate și mai mare atunci când se are în vedere drumul străbătut de o instuție care instruiește și educă, formând oameni, școala.

Realizată în pragul și în cinstea împlinirii semicentenarului Liceului din Sânnicolau-Mare, monografie ce ne-o dă profesorul Ioan Jebelean despre școala ce-și așteaptă sărbătoarea, este un bilanț al marilor împliniri, făcut cu dorința sinceră de a ne purta emoțional pe același drum, străbătut de atâtea generații de elevi și de dascăli.

Exactitatea și rigurizotatea omului cu o pregătire științifică se împletește cu sensibilitatea celui care a participat la viața acestei școli ca elev, ca profesor, dar și ca director. În cele mai multe din cele evocate aici, dl. Jebelean a fost acolo și a trăit plenar toate aceste evenimente.

Istoria școlii se împletește armonios cu istoria acestui colț de țară. Prin tot ceea ce a făcut pentru tinerii ce i-au călcat pragul, liceul sărbătorit și-a împlinit destinul: a format oameni, i-a ajutat să-și realizeze personalitatea și visurile.

Această perspectivă evidențiază rolul important pe care l-a avut școala de-a lungul timpului, cu deosebire în ultimele cinci decenii, asupra oamenilor acestor locuri, și-i prefigurează evoluția în anii ce vor veni.

Print Email

Prefata Ion Samoila

Prefața cărții, scrisă de profesorul Ion SAMOILĂ

Monografia Liceului Teoretic din orașul Sânnicolau-Mare, cel mai vestic al țării, alcăuită riguros științific de către prof. Ioan Jebelean, directorul unității, cuprinde date multiple din trecutul liceului, de la înființare, în anul 1955 și până în anul 2005.
Monografia are menirea și a reușit să scormonească în trecutul istoric al liceului, identificând date prețioase legate de evoluția și dezvoltarea acestuia, construindu-se într-o adevărată sursă documentară pentru trecutul de 50 de ani al învățământului liceal în localitatea noastră. Materialul este sistematic analizat, pe capitole distincte, caracteristice unei asemenea lucrări și învățământului liceal. Sunt prezentate în paginile cărții, dense și concise informații pe scara asecendentă a dezvoltării liceului într-o perioadă de jumătate de veac.
Lucrarea, pe lângă partea monografică, cuprinde și semnificative anexe cu caracter de anuar, referitoare la cadrele didactice, elevi, personal administrativ, de conducere, personal de serviciu, inspecții și altele.
Anuarele sunt și rămân pentru documentarea contemporană și pentru posterioritate izvoare, aproape unice, de informare, o sursă sigură de date, de cifre, de nume pentru stabilirea unor realități veridice. Autorul a intuit, a perceput acest lucru, dovedindu-se a fi un meticulos cercetător și un fin analist al tuturor problemelor, tratate cu real discernamânt.
Pentru a fi și mai completă, monografia conține o serie de pagini iconografice, cu aspecte variate în imagini din activitatea și viața liceului.
Sunt convins că această lucrare, elaborată în urma multor ore și zile de muncă, va fi bine primită de către toți aceia care-și desfășoară activitatea în învățământ, de către absolvenții liceului, de către toți cei care au numele, într-un fel sau altul, imortalizat în această carte.
Din păcate, odată cu finalizarea cărții menționate, subit, printr-un accident cardiac, s-a stins din viață, spre regretul tuturor, autorul, directorul și profesorul Ioan Jebelean.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Cinste și prețuire copiilor săi: asistent drd. Călin Viorel Jebelean și prof. Dana Marciana Jebelean, precum și unui grup de colegi inimoși care au continuat munca asiduă de tipărire și lansare a Monografiei, ca omagiu pentru cel dispărut și la un an de la această tristă întâmplare!

Print Email

Monografia liceului"Nu una, ci treime de comori"

Cea mai veche, este comoara desgropată în anul 1799, comoară care a văzut lumina strălucitoare a soarelui de primăvară, în acest pământ însorit al Banatului nostru scump și care în urma vitregiilor vremurilor și a oamenilor, și azi este în Muzeul de Istorie a Artelor din Viena [...]

A doua strălucită și neprețuit de scumpă comoară, nu numai pentru Sânnicolau-Mare, ci și pentru întreg Banatul, nespus de valoroasă, iar pentru țara întreagă și neamul românesc de o deosebit de mare importanță, este Monumentul lui Mihai Eminescu, desvelit la 11 octombrie 1925, în fața gimnaziului, cel dintâiu monument ce s-a ridicat lui Eminescu în provinciile alipite și al treilea din țara întreagă [...]

A treia comoară nesecată - comoara comorilor - isvor de apă vie pentru Sânnicolau-Mare și toată împrejurimea, este școala, acest gimnaziu mixt, la care prin muncă fără popas de 22 de ani, am putut aduce limba, portul și neamul românesc din acest colț de țară, în integritatea drepturilor lui. "

Teodor BUCURESCU - "Comoara din Sânnicolau-Mare"


  • Prefață Prof. Ion Samoilă
  • Prefață Prof. Savu Voichiță
  • Prefață Prof. Dana-Marciana Jebelean

Print Email

Ioan Jebelean

Scriu aceste rânduri din perspectiva unei fiice. Indiferent cât de neprofesional ar fi, această porțiune a site-ului liceului a rămas până acum vidă pentru că, eu, Dana Jebelean, construind acest site, când ajungeam la această secțiune nu găseam cuvintele, forma cea mai potrivită de a transfera acest gen de informații, și, de asemenea nu pot fi în același timp, administrator de site, dezvoltator web, profesor al liceului..

Și totuși sunt necesare..

Pentru că liceul nostru îi poartă numele. Și, pentru că majoritatea personajelor de acum din școală, profesori, elevi, personal didactic auxiliar sau nedidactic nu l-au cunoscut...Cred cu tărie că menirea unui profesor de matematică nu este să le transfere elevilor gândirea sa, ci dimpotrivă, să creeze în clasă un mediu sigur, în care poți greși. Pentru că, la liceu, la o oră de matematică, încă e în regulă să greșești. Și să înveți din asta. Apoi, să te încurajeze să pui întrebări, să nu-ți fie rușine sau teamă că nu știi, ci să prinzi curaj să descoperi. Să fie capabil, oră de oră, să facă 20 de lucri simultan care nu au niciunul legătura cu matematica. Să aibă o pereche de ochi în plus ca să-i vadă pe elevi așa cum sunt, nu cum i-au etichetat alții sau notele obținute la un test în realitate nerelevant. Să vină la muncă chiar și atunci când este bolnav, să predea unei clase care nu vrea să învețe, să reușească să păstreze un loc special în inima sa pentru copii care nu sunt ai lui, să înțeleagă că și elevii din fața lui, câteodată au frământări serioase și au nevoie și de altceva decât de o nouă teoremă.

Am avut parte de un astfel de profesor de matematică în liceu... Omul care, atunci când eram în clasa a 9-a, m-a făcut să cred pentru câteva zile că versorii i și j sunt numiți după inițialele lui. S-a numit..se numește și trăiește încă într-un colțișor din sufletul meu, tatăl, profesorul de matematică, mentorul meu, IOAN JEBELEAN

 

Director al liceului începând din anul 1982

Profesor titular al unei catedre de matematică

Metodist al Inspectoratului Școlar Județean Timiș

Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de matematică din județul Timiș


S-a născut pe 2 aprilie 1943, în localitatea Igriș, județul Timiș, din părinții Arcadie și Vioara

Școala elementară o face în Igriș, între 1949–1956, urmează apoi cursurile Școlii Medii Mixte din Sânnicolau Mare în perioada 1956–1960. Urmează Facultatea de Matematică-Mecanică, secția Matematică-Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara în perioada 1960-1965.

 1965-1978: Profesor de matematică la Școala Generală Igriș (din 1966 directorul școlii)

1978-1980: Profesor de matematică la Școala Generală Saravale

1980-1990: Profesor de matematică la Liceul Industrial Sânnicolau-Mare

1990-2005: Profesor de matematică la Liceul Teoretic Sânnicolau-Mare

În perioada 1982 – 2005 este directorul liceului

Obține gradul didactic definitiv in 1969, gradul didactic II în 1974, gradul didactic I în 1978. Este primul profesor al liceului care vine prin concurs (de la Saravale la Sânnicolau-Mare) obținând cea mai mare notă pe zonă, 9.54


 Scrie, și lasă neterminată lucrarea "Monografie a Liceului Teoretic Sânnicolau-Mare”. Este ultimul pasaj din carte, găsit lângă el în cancelarie, scris cu mâna pe o bucată de hârtie, în acea fatidică zi 19 martie 2005..

”Început în 1955, Liceul din Sânnicolau-Mare a dat în 50 de ani de activitate un număr de 5015 absolvenți, 4002 la învățământ de zi și 1013 la învățământul seral. O mare parte din ei au urmat învățământul superior. A afla numărul acestora este foarte greu. Dar putem sta liniștiți pentru că îi vedem peste tot, sunt printre noi. Alții au răzbit în viață pe alte drumuri care i-au putut face tot atât sau chiar mai fericiți. Cei care sunt departe, în țară sau peste mări și țări, suntem siguri că, cel puțin de două ori pe an, când încep școlile și când se ia vacanța de vară, în timpul examenului de bacalaureat, își amintesc de școala în care au trăit anii frumoși limpezi ai adolescenței. Aflăm despre unii că nu mai sunt. Trăiesc prin urmașii lor, rămânând în această școală un nume într-un catalog și într-o matricolă, o poză pe un tablou. Școala va dăinui dincolo de noi, cât va fi viață în acest colț de rai.

[...]

Lumina pe care o vezi în ochii elevului atunci când îl apreciezi corect, satisfacția pe care o simți când reușești să vezi această lumină, convingerea că școala trebuie să fie o oază de liniște aparentă, o scenă unde este necesar să se degaje mereu energii pozitive, au fost factorii care m-au călăuzit în cei 39 de ani de activitate, ca profesor de matematică, 32 de ani ca director, din care 10 la o școală generală dintr-un sat uitat de lume, satul meu natal, Igriș, scăldat de apele Mureșului, și 22 de ani la Liceul Teoretic Sânnicolau-Mare"

 

 

 

Print Email